ИСТРАЖИВАЧКИ ДАНИ

Од 2006. године Удружење васпитача Београда (УВБ) организује „Истраживачке дане васпитача Београда“ за чланове, васпитаче и стручне сараднике предшколских установа. Главни циљ ове манифестације је стимулисање размене професионалних искустава и знања у васпитно-образовном раду. Акцент је стављен на истраживачки приступ у раду са децом предшколског узраста. Учесници имају могућност да презентују своје истраживачке радове, студије случаја и успехе из праксе. Теме које се разматрају обухватају широк спектар аспеката предшколског васпитања. „Истраживачки дани“ представљају платформу за стимулацију дијалога и размену идеја између професионалаца. Овај догађај доприноси унапређењу квалитета васпитања и образовања деце. Предавања, радионице и дискусије доприносе професионалном развоју учесника. Учествовање на „Истраживачким данима“ представља пружање прилике за стално учење и напредак. Организација оваквих догађаја је од изузетног значаја за развој предшколског васпитања у Београду.
Теме које се разматрају обухватају широк спектар аспеката предшколског васпитања. „Истраживачки дани“ представљају платформу за стимулацију дијалога и размену идеја између професионалаца. Овај догађај доприноси унапређењу квалитета васпитања и образовања деце. Предавања, радионице и дискусије доприносе професионалном развоју учесника. Добићемо увид у најбоље праксе у области васпитања и образовања и применити их у нашем раду.

ИСТРАЖИВАЧКИ ДАНИ УВБ

Учествовање на „Истраживачким данима“ представља пружање прилике за стално учење и напредак. Организација оваквих догађаја је од изузетног значаја за развој предшколског васпитања у Београду. Сазнајте најновије тенденције у васпитању и образовању на Данима васпитача Београда.

ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЧКИХ ДАНА

  • Подстичу размену професионалних искустава и знања између васпитача
  • Омогућавају стимулисање истраживачког приступа у васпитно-образовном раду
  • Промовишу дијалог и размену идеја између професионалаца
  • Пружају могућност учесницима да презентују своје истраживачке радове, студије случаја...
  • Обезбеђују платформу за учење и развој професионалних вештина и компетенција
  • Доприносе унапређењу квалитета васпитања и образовања деце
  • Подстичу професионални развој учесника кроз предавања, радионице и дискусије
  • Промовишу стално учење и напредак у области предшколског васпитања и образовања

Најновије вести