УДРУЖЕЊЕ ВАСПИТАЧА БЕОГРАДА

Удружење васпитача Београда је струковно удружење васпитача предшколских установа Београда. Чини га око 2300 васпитача из свих Предшколских установа Београда, приватних вртића, вртића при основним школама и васпитача болничких група.

Основано је новембра 2002.године, захваљујући Славици Пјевић ПУ„11 април“ – Нови Београд, Наташи Ђорђевић ПУ„Ракила Котаров-Вука“ – Лазаревац, Крстијани Гашић ПУ„Раковица“, Лидији Хутовић ПУ„Чика Јова Змај“- Вождовац, Драгици Матијашевић ПУ„Звездара“, Љиљани Драгутиновић ПУ„Врачар“, Биљана Раџић ПУ„Звездара“, Тањи Ћирић ПУ„Бошко Буха“- Палилула, Гордани Магајне ПУ„Др Сима Милошевић“ – Земун и Невенки Вуколић ПУ„Чукарица“.

Званично је регистровано 16.04.2003.године и тај датум се традиционално обележава као Дан васпитача Београда на пригодној свечаности у Београдском драмском позоришту.

Председник : Далиборка Месар, ПУ “Савски венац”, Савски Венац Подпредседник: Вера Ћеранић, ПУ “11. април”, Нови Београд Генерални секретар: Татјана Вучић, ПУ “Лане”, Гроцка Чланови:
 • Мирјана Марковић, ПУ “Наша радост”, Сопот
 • Снежана Вукашиновић, ПУ “Врачар”, Врачар
 • Александра Гајић, ПУ “Бошко Буха”, Палилула
 • Слађана Николић, ПУ “Чика Јова Змај”, Вождовац
 • Јелена Жикелић, ПУ “Звездара”, Звездара
 • Љиљана Нешковић, ПУ “Сурчин”, Сурчин
 • Бојана Ковачевић, ПУ “Др Сима Милошевић”, Земун
 • Гордана Максимовић, ПУ “Дечји дани”, Стари Град
 • Мирослава Павићевић, ПУ “Полетарац”, Барајево
 • Драгана Радовановић, ПУ “Ракила Котаров Вука”, Лазаревац
 • Вукица Павловић, ПУ “Перка Вићентијевић”, Обреновац
 • Славица Катић, ПУ “Јелица Обрадовић”, Младеновац
 • Јелена Лукић, ПУ “Чукарица”, Чукарица
 • Љиљана Миладиновић, ПУ “Раковица”, Раковица
 • Слађана Милутиновић, представник ППУ

Организација УВБ-а

Органи Удружења васпитача су:
Скупштина, чине је сви чланови УВБа
Управни одбор, чини по један представник из сваке ПУ и један представник ППУ.
Извршни одбор, чине председник, подпредсетник и генерални секретар који су такође чланови.

Надзорни одбор, чине три члана из УВБа, које бира Скупштина
Суд части, чине три члана из УВБа, које бира Скупштина

Скупштину чинe сви чланови Удружења васпитача. Скупштина пуноправно одлучује ако је на њој присутно најмање 61 чланова.

Основни циљ Удружења

Струковно Удружење васпитача Београда има за циљ да промовише значај васпитања деце на раном узрасту и високо едукованог, компетентног, етичког и моралног квалитета васпитно образовног кадра. Подстиче и кооординира активности васпитача, унапређује васпитно образовну праксу и подстиче развој васпитне делатности организовањем и реализовањем семинара, саветовања, округлих столова, стручних сусрета, реализацију пројеката и сарадње са домаћим и међународним институцијама.

Основни задаци удружења